Akbabalar ve Şahinler Arasındaki Fark

Akbabalar ve akbabalar arasındaki temel farkları anlamak çok önemlidir. İki kuş, uzun süredir birçok insan için oldukça kafa karıştırıcı olmuştur, ancak bazı temel özellikler iki kuşu birbirinden ayırmaktadır. Akbaba, toplayıcı bir avdır ve iki tür akbaba vardır. Yeni dünya akbabaları var ve bunlara And kondorları da dahil. Eski dünya akbabaları da var ve bunlar, ölen hayvanların leşlerini süpürürken görülen akbabalar.

Akbaba ise eşsiz bir yırtıcı kuştur. Çoğunlukla Avrupa'da bulunur, ancak Asya'nın bazı bölgelerine uzanır. Kuşları daha iyi anlamak için bu makale, kuşların benzersiz özelliklerini ve aralarındaki farkları gösteriyor.

Akbabalar nedir?

Yukarıda görüldüğü gibi, akbabalar yırtıcı kuşları temizliyor. İlginç bir şekilde, Avustralya ve Antarktika dışındaki tüm kıtalarda bulunurlar. Bu kuşların popüler bir özelliği, normal tüylerden yoksun bir kel kafaya sahip olmalarıdır. Uzun zamandır bu özellik, kuşların beslenirken kafalarını temiz tutmalarına yardımcı olmaya atfedilmiştir.

Buna ek olarak, çıplak deri termoregülasyona yardımcı olur. Yeni dünya akbabaları var ve bunlar sıcak hava bölgelerinde bulunur. Eski dünya akbabaları da var, ancak ikisi birbiriyle yakından ilişkili değil. Akbabaların sağlıklı hayvanlara saldırması nadirdir. Çoğunlukla hasta veya ölü hayvanlara saldırırlar. Aşağıda bu çöpçülerin bazı özellikleri bulunmaktadır. • Kel kafaları var
 • Kayma için geniş kanatları var
 • Uzun mesafeli görüşleri var
 • Belirgin kaşları ve uzun kirpikleri var
 • Akbabaların çoğu, etten ziyade leşlerinin kemiklerini tercih eder.

Buzzards nedir?

Bunlar, çok çeşitli habitatlarda yaşayan yırtıcı kuşlardır. Neredeyse her yerde hayatta kalabilirler. Çayırlarda, ormanlarda ve hatta çöllerde yaşayabilirler. Bu kuşlar çoğunlukla ölü hayvanların veya küçük memelilerin kalıntılarıyla beslenirler. Tıpkı akbabalar gibi, yüksekten uçabilirler ve kanatlarının, sürekli değişen hava akımlarına uyum sağlamalarına yardımcı olduğu bulunmuştur.

Buzzards hakkında gerçekler: • Kıtlaşıyorlar
 • Çiftler ömür boyu çiftleşir.
 • Sürü oluşturmazlar. Ancak göç sırasında birlikte görülebilirler.
 • Çoğunlukla tavşanlarla beslenirler, ancak küçük memeliler ve leşlerle de beslenebilirler.
 • Dişiler erkeklerden daha ağır olma eğilimindedir ve bu nedenle erkekler ideal avcılar olarak kabul edilir.

Akbabalar ve Şahinler Arasındaki Farklar

1. Akbabalar ve Şahinlerdeki Fiziksel Farklılıklar

Akbabaların ayakları zayıftır ve bu onlar için sorun değildir çünkü onları avlarını kavramak için kullanmazlar. Öte yandan şahinlerin ayakları güçlüdür çünkü avlarını kavramak için kullanırlar.

Akbabaların kel kafaları yoktur, ancak akbabalar kel kafaları için öne çıkmaktadır.

Şahinlerin avlarını öldürmelerini ve onlara ziyafet çekmelerini sağlamak için güçlü gagaları ve pençeleri vardır. Öte yandan akbabalar avlarını nadiren öldürürler. Bu nedenle gagaları oldukça zayıftır.

2. Akbabaların ve Şahinlerin Duyguları

Akbabalar çok keskin bir koku alma duyusuna sahip olma eğilimindedir. Kilometrelerce uzaktan bir karkas kokusunu alabilirler. Akbabalara gelince, zayıf bir koku alma duyuları vardır.

3. Habitat Farklılıkları

Şahinler neredeyse tüm ortamlarda yaşayabilir. Diğer yerlerin yanı sıra dağlarda, ovalarda ve çöllerde yaşayabilirler. Öte yandan akbabalar soğuk bölgelerde zar zor yaşarlar. Afrika'da, Asya'nın daha kuru kısımlarında ve Avrupa'nın sıcak bölgelerinde gelişirler.

4. Diyet Farklılıkları

Akbabaların ana diyeti ölü hayvanlardan oluşur. Farklı bir beslenmeyi tercih eden tek akbaba türü Gyphohierax angolensis'tir ve palmiye yağıyla beslenir. Şahinler çoğunlukla tavşanları ve küçük memelileri yerler. Ancak yine de ölü hayvanlarla beslenebilirler.

5. Davranış

İki kuşun davranışları, akbabaların avcı, akbabaların ise çöpçü olmaları bakımından farklılık gösterir.

Şahinler göç etme eğilimindedir. Akbabalar göç etmez.

Akbabaların iyi beslenme alışkanlıkları vardır. Yemek yerken dikkatli olacaklar. Akbabalara gelince, yemeklerini kazacaklar ve yemek yerken kendilerini kirletecekler.

6. Hareket

Büyük boyutları nedeniyle akbabalar akbabalar kadar hızlı hareket edemezler. Şahin, boyut olarak daha küçüktür. Bu nedenle daha hafif oldukları için havada oldukça hızlı hareket ederler.

Akbabalar Vs. Şahinler

Akbabalar ve Akbabalar Özeti

 • Hem akbabalar hem de akbabalar yırtıcı kuşlardır ve bazen birbirleriyle karıştırılabilirler.
 • Onlara meraklı olmadıkça fiziksel özellikleri çok farklı değildir.
 • Bununla birlikte, yıllar geçtikçe, onlar üzerinde çok fazla araştırma yapıldı ve iki kuşu ayırt etmek daha kolay hale geldi.
 • Akbabalar, kel kafaları ve uzun boyunları ile popülerdir.
 • Öte yandan şahinlerin böyle boyunları ve kel kafası yoktur.
 • Her iki kuşun da hayatta kalmalarına yardımcı olacak farklı özellikleri vardır.
 • Örneğin, akbabalar avlarını nadiren öldürürler.
 • Bu nedenle avlarını öldürmeyecekleri için bu özelliklere ihtiyaç duymadıkları için zayıf ayakları ve gagaları vardır.
 • Öte yandan şahinler katildir. Avlarını parçalamak için güçlü gagaları var.
 • Bir akbabanın ayakları da önemli miktarda güce sahiptir çünkü avlarını kavramak için onlara ihtiyaçları vardır.
 • Bu nedenle, bu parçadan, her iki kuşun bazı yönlerden benzer olduğu, ancak aynı zamanda çoğunlukla hayatta kalma ve yerleşim açısından farklılıklarının olduğu sonucuna varabiliriz.

Popüler Mesajlar

Karides ve Istakoz Arasındaki Fark

Karides ve Istakoz Karidesi ıstakozdan ayırmak aslında çok kolaydır. Onlara yan yana bakarak, ilkokul çağındaki bir çocuk bile bunu görebilir.

Hip hop ve Trance Arasındaki Fark

Hip hop vs Trance Hip hop ve trance şu anda toplumu büyük ölçüde etkileyen iki müzik çeşididir. Etkinin bir parçası olarak hip hop müziği geliştirildi

Prilosec ve Nexium arasındaki fark

GİRİŞ: Prilosec ve Nexium, Proton Pompa İnhibitörleri (ÜFE'ler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Dispepsi tedavisi için kullanılırlar veya

Durgunluk ve Genişleme Arasındaki Fark

Genel olarak iş çevrimleri olarak adlandırılan toplam ekonomik faaliyetlerin değişmesi kaçınılmazdır. İçerisindeki genişleme ve daralma olarak tanımlanabilir.

Kırmızı Katır: Polikarpov Po-2

Çıplak kemikli bir çift kanatlı uçak, iki savaşta sadık bir yük canavarı ve güçlü bir psyops silahı olarak görev yaptı. 28 Kasım 1950'de sabah saat 3'te, Pyongyang'daki askerler

USB 2.0 ve USB 3.0 Arasındaki Fark

USB 2.0 vs USB 3.0 Tıpkı diğer bilgisayar teknolojileri veya bu konudaki herhangi bir teknoloji gibi, zaman onu yakalar ve mevcut teknik özellikler