Kategori: İslâm

Şii ve İsmaili Arasındaki Fark

Şi, İsmaili Şii ve İsmaili, Müslüman topluluğunun iki mezhebidir. Şiiler dünyadaki Müslümanların en büyük ikinci mezhebidir. İsmaili sadece bir

Sünni ve Vahabi Arasındaki Fark

Sünni ve Vahabi Sünni ve Vahabi arasındaki en büyük fark inançlar ve ritüellerdir. Sünniler çoğunluktadır ve çevresindeki Müslümanların neredeyse% 90'ı

El Kaide ve Müslüman Kardeşler Arasındaki Fark

El Kaide Müslüman Kardeşlere Karşı El Kaide, 1988 yılında Peşaver Pakistan'da bir grup İslami militanın toplanıp bir

İslam ve Ateizm Arasındaki Fark

İslam vs Ateizm İslam ve ateizm birbirinden ayrı duruyor. İslam Tanrı'ya inanan bir din iken, Ateizm, Tanrı'ya olan inançsızlığı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. İslâm

İslam ve Budizm Arasındaki Fark

İslam'a karşı Budizm Dünyadaki belli başlı dinlerden bazıları söz konusu olduğunda, pek çok insan şüpheci, hatta bilmedikleri bir şeyden korkuyor.

İslam ve Bahai Arasındaki Fark

İslam vs Bahai Hepimiz İslam'ı biliyoruz, ancak Bahai'yi bilmiyor olabiliriz. Bahai yeni bir din veya daha doğrusu yeni dünyanın bir dinidir. Popüler hale geliyor

İslam ve Hıristiyanlık Arasındaki Fark

İslam ve Hristiyanlık Son 2000 yılda, şu anda Ortadoğu dediğimiz kumlu yarımadadan iki büyük dünya dini ortaya çıktı: İslam ve

İslam ve Katoliklik Arasındaki Fark

İslam ve Katoliklik İslam ve Katoliklik birçok benzerliği paylaşır. İslam, ikinci dinlerden biri olduğu için, kelime etrafında birçok kişi tarafından uygulanan dinlerden biridir.

İslam ve Hinduizm Arasındaki Fark

İslam ve Hinduizm Dini mezhepler birçok ortak noktayı paylaşma eğilimindeyken, İslam ile Hinduizm arasındaki fark, kendi

İslam ve Müslüman Arasındaki Fark

İslam'a Karşı Müslüman Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri, Hz.Muhammed'e vahyedilen ve daha sonra

İslam ve Yahudilik Arasındaki Fark

İslam ve Musevilik Din, insanların kendi fikir ve inançlarına sahip olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak her zaman hassas bir tartışma konusu olmuştur. Ancak,

İslam ve Sufizm Arasındaki Fark

İslam vs Tasavvuf Giriş İslam, yaklaşık 1400 yıl önce Hz.Muhammed'in Allah'ın vahiylerine dayanarak kurduğu dogmatik ve tek tanrılı bir dindir.

İslam ve İslam Milleti Arasındaki Fark

İslam, İslam Milleti'ne Karşı 'İslam Ulusu' (NOI) hakkında ilk kez haber alan insanlar, bunu hemen İslam'ın kendisiyle ilişkilendirecekler. Ancak,

İslam ve Yahudi Arasındaki Fark

İslam vs Yahudi Literatürde Yahudi'nin Yahudah kabilesinin çevirisi olduğunu görüyoruz. Bu ifade doğruysa, o zaman Yahudi'nin gerçek çevirisi

İsrail ve Filistin Arasındaki Fark

İsrail'e karşı Filistin İsrailli terimi, 1947'de Birleşmiş Milletler kararıyla kurulan İsrail vatandaşını ifade ederken, Filistinli terimi

Cihad ve Terörizm Arasındaki Fark

Terörizme Karşı Cihad Cihad, kişinin İslam'a karşı görevini tanımlamak için kullanılan İslami bir terimdir. Öte yandan terörizm, başkalarına karşı duyguları aşılamaya çalışmaktır.

Kuran ve İncil Arasındaki Fark

Kuran vs İncil Kuran ve İncil, sırasıyla İslam ve Hıristiyanlığın iki dünya dininin kutsal kitaplarıdır. Orada bir sürü

Müslüman ve Hıristiyan Cenneti Arasındaki Fark

Müslüman ve Hıristiyan Cenneti, insanların iyi insanların ruhlarının hayatlarının peşinden gittiğine inandıkları yerdir. Bazıları için,

Müslümanlar ve Araplar Arasındaki Fark

Müslümanlar ve Araplar Çoğu zaman Müslümanlar ve Araplar birbirlerinin grubuna mensup oldukları için kalıplaşmışlardır. Pek çok kişi, bugüne kadar Müslümanların Arap olduğuna ve

İran Cumhurbaşkanı ile İran Yüksek Lideri Arasındaki Fark

İran Cumhurbaşkanı ve İran Yüksek Lideri İran İslam Cumhuriyeti'nin benzersiz bir siyasi sistemi var. Cumhuriyetçi bir sistemin süslerine sahipken

Popüler Mesajlar

Kutsal Terör: Suikastçılar Düzeninin Yükselişi

Haçlı Seferleri sırasında, Suikastçılar Düzeni olarak bilinen Müslüman mezhebi, şok edici bir yöntem kullanarak daha güçlü düşmanları evcilleştirdi: cinayet

İştirak ve İştirak Arasındaki Fark

Bağlı Kuruluş veya Bağlı Kuruluş İş dünyası, sıradan insanların kafa karıştırıcı bulabileceği terimlerle dolu. Genellikle birbirinin yerine geçen kelimelere iyi bir örnek veya

WCDMA ve HSDPA Arasındaki Fark

WCDMA ve HSDPA WCDMA, mevcut GSM ağlarının yeteneklerini geliştiren bir mobil teknoloji olan Geniş Bant Kod Bölmeli Çoklu Erişim anlamına gelir.

Bilimsel Kanunlar ve Bilimsel Teoriler Arasındaki Fark

Bilimsel kanunlara karşı bilimsel teoriler Bilimsel kanunların bilimsel teorilerden ne kadar farklı olduğu karıştırılmamalıdır. En sıkıcı beyinler bile yapabilmelidir

Birkaç İyi Denizci: Savaş Zamanındaki Köpekler

Pasifik'te Amerikalı savaşçılar, savaşın köpeklerini nasıl bırakacaklarını öğrendiler.

Get ve Put Arasındaki Fark

GET, elde edilecek mevcut tenseformdur. Geçmiş gerginlik formu Gotis. 'GET' fiili aşağıda verildiği gibi çekilmiştir: Ben anlıyorum

Footlocker: Clash of the Elites - A Mysterious Helmet

Ulusal 2. Dünya Savaşı Müzesi'ndeki küratörler, okuyucunun gizemli bir İkinci Dünya Savaşı Japon deniz kaskı hakkındaki sorusunu üzerine yazı yazarak çözüyor.

Sezaryen Doğum ve Normal Doğum Arasındaki Fark

Sezaryen Bölümü Vs Normal Doğum Normal doğum veya normal doğum, annenin doğum sırasında bir bebeği doğurmasının doğal yoludur.

90 Yaşındaki Uçakları Uçuran Güve Adam

De Havilland uçak meraklısı, kısa süre önce 1928'de bir Gipsy Moth'u uçağa geri göndererek mevcut Güve sürüsüne katkıda bulundu.

Onaylı ve Kayıtlı Posta Arasındaki Fark

Sertifikalı ve Kayıtlı Postalar İnsanlar uzun zamandır postane aracılığıyla birbirlerine mektuplar, kartlar ve hediyeler gönderiyorlar. Bugün bile mektup gönderilebilirken

Cüce ve Cüce Arasındaki Fark

Cüce vs Cüce Cüce ve cüce bazen eşanlamlı olarak kullanılır. Bunun nedeni, bu iki terimin dikey olarak meydan okuyan insanları ifade etmesidir. Ancak

Pelikan ve Leylek Arasındaki Fark

Pelikanlar ve Leylekler, yüksek mesafelere kadar uçabilen iki zarif göçmen kuştur. Büyük gövdeli ve nesli tükenmekte olan türlerdir. İkisi de değil

Arkadaşlarına Söyle

MHQ İncelemeleri: William Colby Kimsenin Bilmediği Adam mı
Kanguru ve Wallaby Arasındaki Fark
Büyük Veri ve Veri Bilimi Arasındaki Fark
Kuzey ve Güney Kore Arasındaki Fark
Üremi ve Azotemi Arasındaki Fark
Mobil İlk ve Duyarlı Arasındaki Fark